سلام داداش تو یکی از پستات دیدم از چند تا پیج ایستا کاغذ lsd تهیه میکنی من تهران هستم...