اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

روانگردان Psychedelic

Collapse
انجمن ها Topics نوشته ها آخرين نوشته
مباحث مربوط به مسکالین و کاکتوسهای دارای مسکالین (پیوت، سن پدرو،..) در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 51 نوشته ها: 598
51 598
Sub-Forums:
مباحث مربوط به سیلوسایبین و قارچ های دارای سیلوسایبین و سیلوسین (مجیک ماشروم) در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 125 نوشته ها: 875
آخرين نوشته: الودگی باکتریایی
125 875
WeAreOne
الودگی باکتریایی
بوسیله WeAreOne
Sub-Forums:
Topics: 1 نوشته ها: 7
آخرين نوشته: 2C-B
1 7
PsyShaman
2C-B
بوسیله PsyShaman
Sub-Forums:
Topics: 6 نوشته ها: 23
آخرين نوشته: روانگردان Bromo-DragonFLY
6 23
Alisalehi512
روانگردان Bromo-DragonFLY
بوسیله Alisalehi512
Sub-Forums:
مباحث مربوط به گیاه سالویا دیوینوروم و سالوینورین در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 18 نوشته ها: 188
آخرين نوشته: شناسایی سالویا
18 188
Multikhers
شناسایی سالویا
بوسیله Multikhers
Sub-Forums:
مباحث مربوط به ال اس دی در این قسمت مطرح خواهد شد
Topics: 130 نوشته ها: 1,052
آخرين نوشته: بد تریپ
130 1,052
hn_mohammad
بد تریپ
بوسیله hn_mohammad
Sub-Forums:
مباحث مربوط به دسته تربپتامین ها که شامل 5-MEO ، AMT ، 4-AcO و آیاواسکا (Ayahausca ) می باشد، در این بخش مطرح می شوند.
Topics: 73 نوشته ها: 921
73 921
Sub-Forums:
Working...
X