اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

روانگردان Psychedelic

Collapse
انجمن ها Topics نوشته ها آخرين نوشته
Topics: 5 نوشته ها: 23
آخرين نوشته: 5 ساعت مدیتشین با nbome
5 23
Immortal
5 ساعت مدیتشین با nbome
بوسیله Immortal
Sub-Forums:
Topics: 5 نوشته ها: 12
آخرين نوشته: 2C-B
5 12
PsyShaman
2C-B
بوسیله PsyShaman
Sub-Forums:
مباحث مربوط به ال اس دی در این قسمت مطرح خواهد شد
Topics: 81 نوشته ها: 614
آخرين نوشته: سفری با مرگ نفس
81 614
mahdar
سفری با مرگ نفس
بوسیله mahdar
Sub-Forums:
مباحث مربوط به گیاه سالویا دیوینوروم و سالوینورین در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 9 نوشته ها: 105
آخرين نوشته: سالویا - Salvia Divinorum
9 105
ram42tin
سالویا - Salvia Divinorum
بوسیله ram42tin
Sub-Forums:
مباحث مربوط به سیلوسایبین و قارچ های دارای سیلوسایبین و سیلوسین (مجیک ماشروم) در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 59 نوشته ها: 418
آخرين نوشته: سیلوسین (Psilocin)
59 418
Saeid.sh
سیلوسین (Psilocin)
بوسیله Saeid.sh
Sub-Forums:
مباحث مربوط به دسته تربپتامین ها که شامل 5-MEO ، AMT ، 4-AcO و آیاواسکا (Ayahausca ) می باشد، در این بخش مطرح می شوند.
Topics: 43 نوشته ها: 577
43 577
Sub-Forums:
مباحث مربوط به مسکالین و کاکتوسهای دارای مسکالین (پیوت، سن پدرو،..) در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 19 نوشته ها: 259
آخرين نوشته: سن پدرو
19 259
Yantra
سن پدرو
بوسیله Yantra
Sub-Forums:
Working...
X