اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

روانگردان Psychedelic

Collapse
انجمن ها Topics نوشته ها آخرين نوشته
مباحث مربوط به مسکالین و کاکتوسهای دارای مسکالین (پیوت، سن پدرو،..) در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 57 نوشته ها: 619
57 619
Sub-Forums:
مباحث مربوط به سیلوسایبین و قارچ های دارای سیلوسایبین و سیلوسین (مجیک ماشروم) در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 138 نوشته ها: 990
آخرين نوشته: مصرف قارچ
138 990
Ki Energy
مصرف قارچ
بوسیله Ki Energy
Sub-Forums:
Topics: 1 نوشته ها: 7
آخرين نوشته: 2C-B
1 7
PsyShaman
2C-B
بوسیله PsyShaman
Sub-Forums:
Topics: 6 نوشته ها: 23
آخرين نوشته: روانگردان Bromo-DragonFLY
6 23
Alisalehi512
روانگردان Bromo-DragonFLY
بوسیله Alisalehi512
Sub-Forums:
مباحث مربوط به گیاه سالویا دیوینوروم و سالوینورین در این قسمت مطرح خواهند شد
Topics: 19 نوشته ها: 194
آخرين نوشته: حسن یوسف Coleus blumei
19 194
arsalan13
حسن یوسف Coleus blumei
بوسیله arsalan13
Sub-Forums:
مباحث مربوط به ال اس دی در این قسمت مطرح خواهد شد
Topics: 141 نوشته ها: 1,122
آخرين نوشته: ایمان
141 1,122
SHMB
ایمان
بوسیله SHMB
Sub-Forums:
مباحث مربوط به دسته تربپتامین ها که شامل 5-MEO ، AMT ، 4-AcO و آیاواسکا (Ayahausca ) می باشد، در این بخش مطرح می شوند.
Topics: 80 نوشته ها: 1,033
80 1,033
Sub-Forums:
Working...
X