اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

توافق‌نامه و قوانین انجمن

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • زمان
 • Show
Clear All
new posts

 • توافق‌نامه و قوانین انجمن


  انجمن پرشین سای نخستین انجمن گفتگو در زﻣﻴﻨﮥ رواﻥگردانﻫﺎ ﻣﻰباشد که به منظور ایجاد بستری مناسب در فضای مجازی جهت بحث و تبادل نظر دربارﮤ داروها، ترکیبات و گیاهان رواﻥگردان (Psychedelic, Hallucinogen) برای کاربران فارسیﺯبان تأسیس گردیده است. از جمله اهداف بنیادین این انجمن، افزایش سطح دانش و ارتقاء نوع نگرش به منظور کاهش خطرات حاصل از سوء مصرف اینﮔﻮنه ترکیبات ﻣﻰباشد.

  جهت حفظ نظم، انسجام و کیفیت مطالب مطرح شده در بخشﻫﺎی مختلف تارنما، ضروری است که اعضای محترم نکات و قوانین ذیل را در طول مدت فعالیت خود مدنظر قرار دهند:

  - عضویت در ﻛﻠﻴﮥ قسمتﻫﺎی انجمن تنها برای افرادی که دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام هستند مجاز ﻣﻰباشد.

  - هرگونه ترغیب و توصیه به مصرف داروها، رواﻥگردانﻫﺎ یا مواد مخدر، ناقض اهداف و قوانین انجمن بوده و مسئولیت عواقب هر نوع سوء استفاده از این ترکیبات هرگز متوجه مدیران و مسئولین این تارنما نخواهد بود. بحث و گفتگو در مورد خرید، فروش، تولید و کشت هر نوع ترکیب یا گیاه مخدر و رواﻥگردان نیز مطلقاً ممنوع ﻣﻰباشد.

  - هرگونه توهین به ادیان، مذاهب، گرایشﻫﺎ، ملتﻫﺎ، مدیران و مسئولین تارنما و نیز کاربران و اعضای انجمن ممنوع ﻣﻰباشد.

  - ﻛﻠﻴﮥ مطالب و موضوعات مطرح شده در انجمنﻫﺎ تنها بیاﻥﮔﺮ دیدگاه و عقیدﮤ نویسندﮤ آنها ﻣﻰباشد. مسئولیت فایلﻫﺎ و تصاویری نیز که از طریق این تارنما مبادله و ارسال ﻣﻰشوند تنها بر عهدﮤ شخص فرستنده خواهد بود.

  - انجام تبلیغات برای هر نوع محصول یا خدمات و نیز ذکر آدرس، تلفن و ایمیل و استفاده از کلمات و تصاویر نامناسب، رکیک و توهینﺁمیز در شناﺳﮥ کاربری، امضاء، تصویر آواتار و موضوعات و مطالب انجمن مجاز ﻧﻤﻰباشد.

  - استفاده از زبان فارسی، انتخاب عناوین مناسب برای موضوعات، بکارگیری دقت در نگارش و ویرایش مطالب و عدم استفاده از عبارات بیگانه از جمله وظایف کاربران ﻣﻰباشد. به منظور حفظ نظم و ترتیب مطالب، کاربران تنها مجاز به استفاده از قلم استاندارد Tahoma و اندازﮤ مناسب در ارسالﻫﺎی خود ﻣﻰباشند. استفاده از قلمﻫﺎی متفرقه و یا اندازهﻫﺎی نامتعارف ممنوع ﻣﻰباشد. ذکر نام و آدرس منبع در صورت استفاده از مطالب دیگر افراد و یا وﺏسایتﻫﺎ نیز ضروری است.

  - ارسال نظرات دارای بیش از ۱٦۰۰ کاراکتر در ذیل موضوعات ممنوع ﻣﻰباشد.

  - کاربران باید جهت گفتگو در مورد هر کدام از موضوعات، به انجمن یا زیر انجمن مخصوص به آن مراجعه نمایند. هرگونه مطلب تکراری یا غیر مرتبط با بخش و موضوع توسط مدیران انجمن ویرایش، جاﺑﻪجا یا حذف خواهد شد.

  - موضوعات، مطالب و مباحث مبهم، موهن، خطرآفرین و ناقض شئونات و سیاستﻫﺎی انجمن به تشخیص مدیران و مسئولین ویرایش یا حذف خواهند شد.

  - عضویت در انجمن با بیش از یک نام کاربری ممنوع بوده و در صورت احراز، محرومیت و توقیف دائم کاربر را به دنبال خواهد داشت.

  لطفاً توجه فرمایید که مطالب ناقض قوانین و توافقﻧﺎﻣﮥ انجمن توسط مدیران ویرایش و حذف خواهند شد. عدم رعایت این مقررات از سوی کاربران ﻣﻰتواند اخطار، محرومیت موقت یا محرومیت دائم آنها را از سوی مدیران و مسئولین تارنما به دنبال داشته باشد. اعضای محترم نیز ﻣﻰتوانند در صورت مشاهدﮤ هرگونه تخلف با استفاده از دﻛﻤﮥ «گزارش» که در زیر هر ارسال وجود دارد، مدیران را مطلع سازند.

  امیدواریم اعضای محترم انجمن با ﺳﻌﮥ صدر و بزرگواری خود، ما را در انجام رسالت و نیل به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود یاری رسانند.

  در انتها یادآوری ﻣﻰشود که ﻛﻠﻴﮥ حقوق مادی و معنوی مطالب مطرح شده در این انجمن محفوظ بوده و هرگونه استفاده از آنها تنها با ذکر نام و آدرس انجمن پرشین سای مجاز ﻣﻰباشد.
  Last edited by Yantra; 09-11-2015, 01:16 AM.
Working...
X